Japan Airlines tiếp tục hủy chuyến bay chiều Nhật – Việt đến hết tháng 1/2021

  Japan Airlines tiếp tục hủy chuyến bay chiều Nhật – Việt đến hết tháng 1/2021.

  1. Chặng Narita – Hà Nội (JL751/JL752)

  Từ 01/10/2020 đến 31/10

  JL751 (xuất phát từ Narita): Hủy chuyến.
  JL752 (xuất phát từ Hà Nội): Chuyến thứ 3, 5, 6, chủ nhật hàng tuần.
  Từ 01/11/2020 đến 31/01/2021

  JL751 (xuất phát từ Narita): Hủy chuyến.
  JL752 (xuất phát từ Hà Nội): Chuyến thứ 3, 5, 7, chủ nhật hàng tuần.
  2. Chặng Haneda – Hồ Chí Minh (JL079/JL070)

  Từ 01/10/2020 đến 31/10/2020

  JL079 (xuất phát từ Haneda): Hủy chuyến.
  JL070 (xuất phát từ Hồ Chí Minh): Chuyến thứ 3, 5, chủ nhật hàng tuần.
  Từ 01/11/2020 đến 31/1/2021

  JL079 (xuất phát từ Narita): Hủy chuyến.
  JL070 (xuất phát từ Hồ Chí Minh): Chuyến thứ 2, 4, 6 hàng tuần.
  3. Chặng Narita – Hồ Chí Minh (JL759/JL750)

  Từ 01/10/2020 đến 31/10/2020

  JL759 (xuất phát từ Narita): Hủy chuyến.
   JL750 (xuất phát từ Hồ Chí Minh): Chuyến thứ 2, 6 hàng tuần.
  Từ 01/11/2020 đến 31/01/2021

  JL759 (xuất phát từ Narita): Hủy chuyến.
  JL750 (xuất phát từ Hồ Chí Minh): Chuyến thứ 2, 3, 5, 7 hàng tuần.
  Theo viet-jo

  Nguồn: http://tintucmoi24.club/japan-airlines-tiep-tuc-huy-chuyen-bay-chieu-nhat-viet-den-het-thang-1-2021/?

  create

  Thanh Thuy / tintucmoi24.club

  Nguồn: http://tintucmoi24.club/japan-airlines-tiep-tuc-huy-chuyen-bay-chieu-nhat-viet-den-het-thang-1-2021/?